palliative care หนึ่งในทางเลือก ของสุดท้ายของชีวิต  

palliative care
April 13, 2022 0 Comments

ปัจจุบันนั้นเชื้อโรคต่าง ๆ นั้นมีมากมายอย่างมาก และ บางโรคนั้นอาจจะเป็นอันตายถึงชีวิต ด้วยเช่นกัน ซึ่งบางทีนั้นโรคบางโรคนั้นอาจจะค่อย ๆ เติบโตและ ทำร้ายร่างกายของผู้ป่วยทีละนิดให้มีความเจ็บปวด และ ทรมาน ดังนั้นในช่วงที่ทรมานนั้น จนถึง ตอนสุดท้ายของชีวิตนั้นจะมีความทรมานอย่างมาก นั้นจึงทำให้มีการ จัดตั้ง palliative care ขึ้นมาเพื่อให้การดูแลในส่วนนี้เจ็บปวด และ ทรมานนั้นทุเลาลง ดังนั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตกับการต่อสู้กับโรคร้าย palliative care อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีได้นะครับ   palliative care คืออะไร   การดูแลประคับประคอง  หรือ palliative care นั้น เป็นการดูแลที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยจะมีการลดความทุกข์ ทรมาน ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาน และ จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ ซึ่งการประคับประคองนั้น จะต้องคำนึกถึง ถึงความต้องการ และ ความปรารถนาของผู้ป่วย และ ครอบคัวด้วยเช่นกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การกำจัดตัวโรค   การดูแลประคับประคอง ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   …