มารู้จักกับเครื่องพิมพ์บัตรกันเถอะว่าคืออะไร

เครื่องพิมพ์บัตร
April 27, 2022 0 Comments

บัตร เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับเรามากทีเดียว เพราะบัตรเป็นสิ่งที่จะช่วยบ่งบอกถึงข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับตัวเรา หรือสามารถระบุตัวตนของเราได้ โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรต่าง ๆ จึงทำให้มีบัตรเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ ในการทำบัตรสักหนึ่งใบจะต้องใช้เครื่องพิมพ์บัตรแบบเฉพาะเท่านั้น จึงจะสามารถพิมพ์บัตรที่ต้องการออกมาได้ แต่หลายคนก็คงจะไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์บัตรนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร หรือมีการทำงานอย่างไรบ้าง ในบทความนี้ก็ได้นำเอาความรู้เรื่องนี้มาฝากให้ได้ทราบกัน  เครื่องพิมพ์บัตร คืออะไร  เครื่องพิมพ์บัตร เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกลไกภายในแบบที่จะมีการลำเลียงบัตรพลาสติกไปยังจุดต่าง ๆ ของตัวเครื่องพิมพ์ เพื่อที่จะทำให้เครื่องสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยภายในเครื่องก็จะมีอุปกรณ์ในการที่จะเปลี่ยนให้พลังงานไฟฟ้ากลายมาเป็นพลังงานความร้อนแทน ซึ่งตัวที่จะช่วยสร้างความร้อนให้กับเครื่องนั้นก็เรียกกันว่า หัวพิมพ์ นั่นเอง สำหรับหัวพิมพ์ก็มีหน้าที่หลัง ๆ ในการใช้พลังงานความร้อนมาทำปฏิกิริยากับฟิล์ม เพื่อที่จะเอาค่าสีจากตัวฟิล์มให้ออกมาติดลงไปในบัตร ทั้งนี้ฟิล์มก็จะเกิดผสมสีจนเกิดเป็นสีต่าง ๆ ระหว่างหมึกกับฟิล์ม  สำหรับหมึกนั้นก็จะเป็นของเหลวที่มีปริมาณการใช้งานขึ้นอยู่กับจำนวนสีที่จะนำมาใช้ และในส่วนของฟิล์ม หรือ Ribbon จะเป็นของแข็งที่มาในรูปแบบของผ่านฟิล์ม โดยจะมีการแบ่งออกฟิล์มออกเป็น 5 ช่อง ได้แก่ Yellow (Y), Magenta (M), Cyan (C), Black (K) และ Overlay …