ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก

ทำเลสิก
April 28, 2022 0 Comments

เมื่อพูดถึงเรื่องของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ หลายคนก็คงจะนึกถึงการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก เนื่องจากวิธีนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติได้ แม้ว่าจะเป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดขึ้นแบบถาวร โดยการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการแยกชั้นกระจกตา และจะมีการปรับความโค้งของกระจกตาให้มีค่าสายตาที่ต้องการ ทำให้ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จะสามารถหายจากอาการสายตาผิดปกติ และกลับมามีค่าสายตาที่ปกติได้นั่นเอง  ผู้ที่ไม่เหมาะกับการ ทำเลสิก   ในการทำเลสิกนั้น ไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ได้ เพราะการรักษาด้วยเลสิกอาจจะส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ ทำให้บางคนไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเลสิกก็มีดังต่อไปนี้  เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากว่ายังเป็นช่วงวัยที่มีค่าสายตาไม่คงที่ รวมถึงผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปด้วย  เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวที่จะส่งผลต่อการหายของแผล เช่น ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่อง  เป็นผู้ที่มีสายตาสั้นมาก ๆ หรือผู้ที่มีสายตาสั้นและเอียงรวมกันแล้วเกิน 2,000 หรือ -12.00 D  เป็นผู้ที่มีกระจกตาที่บางเกินไป หรือเมื่อมีการวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่าสายตาสำหรับการแก้ไขนั้นยังไม่เพียงพอ  เป็นผู้ที่มีกระจกตาแบน หรือว่าโค้งจนเกินไป เนื่องจากเมื่อมีการแก้สายตาแล้ว อาจจะทำให้ความโค้งของกระจกตาหลังจากที่  แก้ไปแล้วมีความไม่เหมาะสม  เป็นผู้ที่มีรอยแผลขนาดใหญ่ตรงบริเวณกระจกตา โดยอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออาจจะเคยมีการติดเชื้อในตามาก่อน  เป็นผู้ที่มีปัญหากระจกตาโป่ง หรือกระจกตาย้วย  เป็นผู้ที่มีกระจกตาผิดรูป หรือมีรูปร่างของกระจกตาที่ผิดปกติ ซึ่งผู้ที่เป็นเช่นนี้จะมีความเสี่ยงกระจกตาย้วยขึ้นในอนาคตได้  เป็นผู้ที่มีโรคจอประสาทตาเสื่อม, โรคต้อกระจก และ เบาหวานขึ้นจอตา  เป็นผู้ที่มีต้อเนื้อ หากว่ามีต้อเนื้อในตาแล้วอยากที่จะทำเลสิกก็ควรที่จะรักษาต้อเนื้อให้หายก่อน แล้วจึงค่อยปรึกษาแพทย์เพื่อ  …