การดำเนินชีวิตให้มีความสุขจะขาด 5 ทักษะสำคัญไปไม่ได้

การใช้ชีวิต
May 23, 2022 0 Comments

สังคมยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมาก อดีตที่ว่าคือเมื่อวานของปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ เหตุการณ์รอบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คน กิจกรรม กฎเกณฑ์ ทุกสิ่งทุกอย่างราวกับหน้ามือเป็นหลังมือได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เพียงแค่เรากระพริบตาสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่ตรงหน้าก็อาจหายไปได้เลย ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ดังนั้น การจะมีชีวิตที่สะดวกราบรื่นนั้นจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความพร้อมของตัวเองเราเอง มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้างที่เราต้องมีในยุคนี้ เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของคุณ ทักษะที่ 1 ยึดมั่นในเป้าหมาย  การจะมีชีวิตที่ดีได้นั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความตั้งใจในการลงมือทำอย่างไม่ลดละเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยอาศัยอุปนิสัยสำคัญสามอย่างเป็นสำคัญคือการมีวินัย การเตรียมความพร้อมเสมอทุกเวลา มีการวางแผนที่ดี การยึดมั่นในเป้าหมาย ตั้งใจอย่างแน่วแน่นั้นจะช่วยให้รู้จักจัดการเวลา จัดการงานและทำตามแผนจนประสบความสำเร็จนั่นเอง  ทักษะที่ 2 ความสมดุลทางอารมณ์ คนที่มีความสมดุลทางอารมณ์จะไม่กระวนกระวายตื่นตูม ตีตนไปก่อนไข้ จนพาลพาให้เรื่องราวหรือปัญหาเล็กๆขยายใหญ่โตจนแก้อะไรไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ทุกข์ร้อนในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากเข้ามา เพียงแต่บุคคลที่มีความเสถียรภาพทางอารมณ์จะรู้จักสงบนิ่งพิจารณาก่อนจะตัดสินใจทำเรื่องต่างๆ ไม่ใช่ว่าการใช้อารมณ์จะเป็นเรื่องที่แย่ไปเสียหมด แต่บางครั้งเราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์แบบไหนควรแสดงออกด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วพาให้เราเอาตัวรอดไปจากสถานการณ์อับจนนั้นได้  ทักษะที่ 3 ความตั้งใจอันแน่วแน่  การจะมีความตั้งใจอันแน่วแน่ได้นั่น ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อว่าตนเองจะทำได้ และทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเรามีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งใด เราจะเกิดการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาโดยไม่ปริปากบ่น และนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า ทักษะที่ 4 ควบคุมตนเอง เวลาทำอะไรต้องมีความอดทน การฝืนใจตัวเองแม้เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำให้ได้ ถ้าเรามีการควบคุมตนเองได้ดี จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ว่อกแว่กกับสิ่งเร้าที่พยายามมารบกวนคุณทุกช่วงเวลาที่มีโอกาส ก็จะทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว  ทักษะที่ …