ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก

ทำเลสิก
April 28, 2022 0 Comments

เมื่อพูดถึงเรื่องของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ หลายคนก็คงจะนึกถึงการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิก เนื่องจากวิธีนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาวะสายตาผิดปกติได้ แม้ว่าจะเป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดขึ้นแบบถาวร โดยการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในเรื่องของการแยกชั้นกระจกตา และจะมีการปรับความโค้งของกระจกตาให้มีค่าสายตาที่ต้องการ ทำให้ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จะสามารถหายจากอาการสายตาผิดปกติ และกลับมามีค่าสายตาที่ปกติได้นั่นเอง 

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการ ทำเลสิก  

ในการทำเลสิกนั้น ไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ได้ เพราะการรักษาด้วยเลสิกอาจจะส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ ทำให้บางคนไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเลสิกก็มีดังต่อไปนี้ 

 • เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากว่ายังเป็นช่วงวัยที่มีค่าสายตาไม่คงที่ รวมถึงผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปด้วย 
 • เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวที่จะส่งผลต่อการหายของแผล เช่น ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่อง 
 • เป็นผู้ที่มีสายตาสั้นมาก ๆ หรือผู้ที่มีสายตาสั้นและเอียงรวมกันแล้วเกิน 2,000 หรือ -12.00 D 
 • เป็นผู้ที่มีกระจกตาที่บางเกินไป หรือเมื่อมีการวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่าสายตาสำหรับการแก้ไขนั้นยังไม่เพียงพอ 
 • เป็นผู้ที่มีกระจกตาแบน หรือว่าโค้งจนเกินไป เนื่องจากเมื่อมีการแก้สายตาแล้ว อาจจะทำให้ความโค้งของกระจกตาหลังจากที่ 
 • แก้ไปแล้วมีความไม่เหมาะสม 
 • เป็นผู้ที่มีรอยแผลขนาดใหญ่ตรงบริเวณกระจกตา โดยอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออาจจะเคยมีการติดเชื้อในตามาก่อน 
 • เป็นผู้ที่มีปัญหากระจกตาโป่ง หรือกระจกตาย้วย 
 • เป็นผู้ที่มีกระจกตาผิดรูป หรือมีรูปร่างของกระจกตาที่ผิดปกติ ซึ่งผู้ที่เป็นเช่นนี้จะมีความเสี่ยงกระจกตาย้วยขึ้นในอนาคตได้ 
 • เป็นผู้ที่มีโรคจอประสาทตาเสื่อม, โรคต้อกระจก และ เบาหวานขึ้นจอตา 
 • เป็นผู้ที่มีต้อเนื้อ หากว่ามีต้อเนื้อในตาแล้วอยากที่จะทำเลสิกก็ควรที่จะรักษาต้อเนื้อให้หายก่อน แล้วจึงค่อยปรึกษาแพทย์เพื่อ 
 • ทำการรักษาด้วยเลสิก 
 • เป็นผู้ที่มีภาวะตาขี้เกียจ โดยผู้ที่มีภาวะตาขี้เกียจจะมองข้างใดข้างหนึ่งได้ไม่ดีเท่าอีกข้าง หรือมีภาวะที่สามารถมองเห็นได้ด้วย 
 • ตาเพียงข้างเดียว ทั้งนี้หากว่ามีอาการตาขี้เกียจแล้วอยากทำเลสิกก็จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดว่าเหมาะสมที่จะทำหรือไม่ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นลักษณะของคนที่ไม่เหมาะสมจะรักษาอาการผิดปกติของตาได้ด้วยการทำเลสิก โดยหากว่าใครที่อยากที่จะรักษาด้วยเลสิกแต่มีอาการ หรือมีลักษณะต้องห้ามแบบนี้ ก็อยากจะแนะนำให้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้หาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป